Bussen vår, ja det er denne bussen vi skal bruke på våre turar framover!


Velkommen til Rutebilhistorisk Forening, avdeling Sogn og Fjordane  sine heimesider.

Her er du velkomne til å komme med innlegg om saker som du brenn for, og som du meinar kan ha ålmenn interesse for medlemmane våre.

Send det gjerne som E-post til: sideansvarleg

Her vil du finne informasjon om kven vi er, kva vi gjer og mykje meir. Bruk menyen til venstre for å navigere rundt på sidene.

Medlemskap i Rutebilhistorisk Forening vert teikna gjennom hovedforeininga, og har du adresse i Sogn og Fjordane  vil du automatisk verte medlem hos oss.

Dette kan gjerast ved å fylle ut dette skjemaet under hovedforeninga sine internettsider.

Skjemaet kan brukast av alle som ynskjer å melde seg inn i RHF, dei vil då verte registrert som medlem av lokalavdelinga i sitt fylke (dersom lokalavdeling finst der).


Rutebilhistorisk Forening (RHF)
Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for bussen som teknisk kulturminne og dens samfunnsmessige betydning i Norge. Foreningen arbeider aktivt for å bevare veteranbusser, selskapshistorikk, fotografier og gjenstander med tilknytning til bussdriften i Norge.

Vår virksomhet spenner over mange felt, restaurering av busser, registrering og nedtegning av historien til de mange busselskap og karosseribyggere som har vært i Norge, samling av rekvisita og effekter fra bussnæringen og samling av fotografier og arkivmateriell.

I Norge har det eksistert over 1000 rutebilselskaper og nær 300 karosserifabrikker. De aller fleste av disse er i dag historie; vi arbeider for at disse skal få sin plass i historien.

! VIKTIG MELDING !

Veteranbusstreffet er avlyst i 2020

Det årlege Veteranbusstreffet skulle i år arrangerest på Oppdal 29. mai – 1. juni 2020. Men 12. mars 2020 har hovedstyret i Rutebilhistorisk Forening enstemmig besluttet å avlyse Veteranbusstreff og årsmøtet.

Grunn til dette er koronaviruset som nå har rammet Norge. Vi velger å gjøre dette i så god tid slik at avbestillingene på hotellet kan gjøres uten kostnad.